A Wondrous Euphony: Pangelingan Panonton jeung Harmoni nu Endah

Baca juga dalam Bahasa Indonesia
Read also in English

PSM Unpad parantos mintonkeun kualitas nyanyi dengan terselenggaranya Konser Resital Vokal A Wondrous Euphony, Kamis (18/10). Konser Resital Vokal ieu teh marupaning recital kedua di taun 2018 jeung deui Konser Resital Vokal nu panitiana nyaeta anggota anyar PSM Unpad angkatan  2017.Salsha Meidi salaku penyanyi sakaligus pupuhu pelaksana Konser Resital Vokal A Wondrous Euphony ngutarakeun yen A Wondrous Euophony miboga harti nu nyorangan.

Wondrous teh hartina salah sahiji nu surprisingly good, upami Euphony migaduh sora nu kacida merduna. Urang sadaya bermaksud kanggo masihan kesan nu hade kanggo sadaya panonton PSM Unpad. salain eta, rasa syukur jeung hatur nuhun ka sadaya panonton sabab tos nagdukun PSM Unpad dugi ka ayeuna” dugi salsha

Pesan nu hoyong didugikeun ti pihak panitia nyatana kabukti, kahontal ku seepna tiket penjualan jeung antusias panonton. Salah sahiji panonton ngutarakeun yen anjeuna kacida pisan bingahna dku peanampilan  ti para penyanyi PSM Unpad dina raraga Konser Resital Vokal A Wondrous Euphony.

“Abdi kacida pisan bingahna. Sorana  unbelieveable  kacida jeung merdu pisan. Abdi langsung kaajak kanggo ngadangukeun teras tina ngapresiasi musik klasik saatos nonton PSM Unpad.” Saur Audrey salah sahiji  panonton Konser Resital Vokal A Wondrous Euphony.Penyanyi ensembel sakaligus Manajer Program Development, Eleazar Handoyo oge ngutarakeun yen anjeuna puas kacida kana kapanitiaan nu dicepeng ku anggota divisi PD ieu.
“Ieu merupakeun program recital vokal nu kadua nu dicepeng PD, nyatana bisa mintonkeun hiji hal nu kacida pisan alusna tina segi konsep acara, koordinasi pantia jeung penyanyi. Hiji hal nu ditepikeun ka ade-ade, tetep sumanget jeung teras maximalkeun potensina kanggo PSM!” Saur Eleazar


Konser nu diselenggarakeun di RSG Gedung 2, Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Bandung ini dibuka ku Syifa Ramadhani Rizqullah anu ngahaleuangkeun lagu Verlust, mahakarya Fanny Hensel. Salianti eta, dina konser recital vocal oge disuguhkeun pintonan drama anu nambah  kaunikan pintonan eta.

Di Konser Resital Vokal A Wondrous Euphony lain hungkul mintonkeun penyanyi solo vokal, naing oge nampilkeun penampilan ensembel ti anggota 7th Bali International Choir Festival. Konser Resital Vokal ieu lain kanggo mintonkeun kaleuwihan PSM Unpad, tapi oge jadi wujud syukur ti tim 7th Bali International Choir Festival dina prestasina bulan juli kamari.

Salah sahiji penyanyi ensembel, Hilmy ngutarakeun yen anjeuna ngalakonan Resital Vokal ieu dina tahap nu beda jeung nilaina. Nanging kukituna, ku dorongan jeung bantuan ti senior anjeuna bisa ngalokanan Resital Vokal eta.

 “saleresana abi reuwas kusabab kedah tampil ensembel sateuacan solo. Abdi oge kaleresan mangrupaning  hiji-hijina nu kaleresan nembe lebet PSM nu aya di grup ensembel Hexatonic. Sanaos kitu oge, akang sareng teteh nu aya di grup Hexatonic ngabantosan abdi jeung teras masihan abdi sumanget  dina latihan .” Saurna


Konser Resital Vokal ditutup ku panampilan sadaya penyanyi solo sareng ensembel nu nu nembangkeun lagu Eres Tu, sanggian komposer nu kasohor kacida alusna. Konser Resital Vokal ieu teu ukur ngalibatkeun  anggota PSM Unpad,  tapi oge ngalibatkeun para  pianis nu asalna ti luar PSM Unpad.

Nicholas Rio mangrupakeun salah sahiji pianis nu bareng migawe jeung PSM Unpad di Konser Resital Vokal eta. Rio ngungkapkeun yen dirina kacida pisan atohna migawe bareng jeung paduan suara  PSM Unpad nu kacida kasohorna jeung  jeung kudu mersiapkeun sagala rupana pikeun mintonkeun  lagu nu ek ditembangkeun dina recital vocal.

“abdi kedah nyiapkeun salaga rupina sateuacan latihan nyanyi. Materi lagu anu di pitontonkeun oge lumanya sesah khusuna anu nembangkeuna. Oge abdi anu janten pangiring. Kukituna  sateuacan pendak sareng anu nembangkeun nu teu acan gaduh pangalaman, abdi salaku pangiring kedah masihan  confidence kanggo sadaya .” Tutur Rio


Rio oge nambahkeun nyaeta dirina lain anu migawe bareng jeung PSM Unpad, sateuacan Rio janten pianis dina Konser Resital Vokal awal taun A Faithful Journey. Anjeuna ngaku betah jeung sosno  migawe bareng jeung PSM Unpad.

“Anak-anakna kacida pisan sopanna. Konser jeung PSM Unpad osok kajadwal jeung terstuktur, nu jadina ngagambangkeu pengaturan jadwal, Saur Abdi mah, PSM Unpad tey miboga warna suarana unik. Sing sumanget bermusik jeung terus masihan prestasi, sumanget PSM Unpad!” Tambah pianis nu kasohor.

(Ningrum Wahyudi)
Juru Basa: Aldy Nofansya
 

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com