Babagi Sembako dina Bakti Sosial di Era Pandemi


Baca dalam Bahasa Indonesia

Read also in English

[BANDUNG unpadchoir.com] Dina nyambut dinten lebaran Idul Adha, 17 Juli kamari, PSM Unpad nyalenggarakeun program bakti sosial anu benten dilaksanakeun dina taun-taun biasana, PSM Unpad nyangking bakti sosial sacara umum. Misalna taun kamari, PSM Unpad nyayogelan Serambi: Semarak Ramadhan Berbagi anu tempatna disalah sahiji panti asuhan di Rancaekek. Dina kasempetan ieu, PSM Unpad henteu ngajantenkeun kapanitiaan anu terpaku kana deskripsi kerja, nanging sadaya anggota kepengurusan PSM Unpad anu ayeuna diperyogikeun pikeun ngabantosan lumangsungna bakti sosial, anu ditanggungwaler ku salah saurang anggota divisi Project Development, divisi anu mangkaitan kalayan sagala program-program di PSM Unpad.

Ivanna Shelma Taofani, salaku pupuhu atanepi anu pitanggung waler tina kagiatan bakti sosial ieu ngajentrékeun yén program bakti sosial ayeuna memang benten ti sateuacanna. Ivanna salaku pitanggung waler henteu kedah nyusun panitia sautuhna, nganing tetep miharep bantosan ka para anggota PSM Unpad, khususna anggota kapangurusan Kabinet Kontributif anu ridho pikeun ngabantosan lumancarnana kagiatan bakti sosial, nanging ogé tetep ngabatasan jumlah anggota, ngemutan ayeuna nuju dina sitiuasi pandemi anu ngakedahkeun urang sada ngajagi jarak jeung nu sanesna dina balarea jalma.

Palaksanaan kegiatan bakti sosial taun ayeuna lumangsung di Kota Bandung, kaleresan sami sareng rorompokna pitanggung waler,  ogé anggota-anggota sanésna anu ngiring sarta dina kagiatan bakti sosial. Aya dua anggota anu ngusahakeun sumping ti kota sanes anu caket sareng kota Bandung.

“Ieu mangrupakeun kagiatan anu munggaran dilaksanakeun sacara langsung ku PSM Unpad, ti mula pandemi anu ngajantenkeun urang sadaya sangkan tetep di bumi, janten sim kuring sumanget pisan. Kaayan pandemi saleresna henteu janten hambatan dina kagiatan bakti sosial pikeun tetep dilaksanakeun,asal urang sadaya tetep mihara protokal kasehatan anu di anggerkeun ku pemerintah”, ujar Regita, salah saurang anggota PSM Unpad angkatan 2019 sekaligus bagian tina kepengurusan anu ngiring langsung dina bakti sosial taun ieu.

Dintén Kamis 16 Juli, sadaya anggota PSM Unpad anu ngiring partisispasi dina kagiatan ieu nyiapkeun sababaraha rupa kabutuhan pokok anu bakal didistribusikeun dina kaisukpoéna. Aya sababaraha bahan-bahan sembako pokok sapertos beas, minyak goreng, kopi, teh, mie instan, uyah sareng gula salaku bahan-bahan anu bakal dihijeukeun dina kantong anu euisina gabungan tina bahan-bahan éta. Tas eta ogé anu engkena bakal dibagikeun pikeun jalmi anu ngabutuhkeun (duafa).

Pambagian sembako diutamakeun kanggo jalmi-jalmi anu dhuafa. Pembagian dilumangsungkeun ku 3 tim kabagi kana tilu mobil. Mulai ti Unpad Dipatiukur, lajeng tilu mobil eta nyebar ka sabaraha titik kota. Pembagian dilakukeun langsung tina mobil ka masyarakat sangkan ngurangan kontak jeung masyarakat. ku kituna tiasa ngirangan kamungkinan resiko pasebaran panyakit.

Ivanna ngungkapkeun yén anjeuna hanteu miboga ekspektasi dina palaksanaan. Nanging aya wae kendala anu ogé ngahambat lumangsungna kagiatan.

“Kami berusaha untuk bijak dalam membagikan sembako ini, karena kami tidak ingin membuat keramaian dalam situasi yang ada. Namun, ada kejadian saat kami sudah yakin tidak akan membuat keramaian, tetapi malah menimbulkan keramaian yang kami hindari dari awal”, ujar Ivanna.

Dari kendala yang muncul, tim pembagi sembako lebih berhati-hati lagi dalam membagikan sembakonya kepada kaum duafa yang dijumpai, agar tidak menimbulkan keramaian seperti yang terjadi sebelumnya.

“Urang sadaya usaha sangkan bijak dina ngabagikeun sembako ieu, kumargi urang sadaya teu hoyong kalah janten aya raramean dina situasi éta. Nanging, aya sababaraha oge kajadian dilapangan anu mantak nimbulkeun karamean sanajan tos usahakeun dihindarkeun”, ujar Ivanna.

Dina kendala anu aya éta, tim pembagi sembako langkung waspada deui dina ngabagikeun sembako pikeun jami-jalmi duafa anu dipendakan, supados henteu nimbulkeun karamean sapertos kajidan anu sateuacana.

Sembako parantos réngsé dibagikeun ku sadayana tim pembagi sembako ti PSM Unpad. “Alhamdulillah, tujuan urang tiasa kacapai kalayan saé, sim kuring bersyukur masih tiasa ngajalankeun bakti sosial sanajan dina kaayaan anu siga kieu”, tutup Ivanna.

Sanaos taun ieu program bakti sosial PSM Unpad henteu tiasa disalenggarkeun sapertos biasana tina silam taun, tapi kalayan semangat anu aya ti para anggota PSM Unpad, kagiatan bakti sosial tetep tiasa dilaksanakeun kalayan efektif. Kegiatan bakti sosial ieu ogé janten hiji harepan supados kondisi anu ayeuna urang sadaya alami tiasa énggal saé deui, sareng urang sadayana tiasa nikmat pikeun mayunan dintén lebaran Idul Adha kalayan mikaemut pentingna babagai jeung sasama.

 

Penerjemah: Aldy Nofansya