Ngawangun Sumanget Kepengurusan ngaliwatan Rapat Tengah Tahun PSM Unpad 2020


Baca dalam Bahasa Indonesia

Read also in English

[unpadchoir.com/25/07/2020] Saprak tujuh sasih lumangsung na kepengurusan Kabinet Kontributif, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran ngayakeun Rapat Tengah Tahun (RTT) pikeun mertanggungjawabkeun sakumna kagiatan sarta program kerja divisi salila sapalih periode kepengurusan. Kagiatan ieu oge dimaksadkeun keur nyieun kasiapan pangurus kanggo tiasa leuwih hade di termin saterasna. Rapat Tengah Tahun (RTT) lumangsung dina dinten Saptu, 25 Juli 2020 sarta diayakeun sacara virtual kahiji kalina.

Tujuan ti dilaksanakeun na RTT nyalira pikeun kanggo mertanggungjawabkeun kagiatan sarta program kerja kepengurusan, oge kanggo mengevaluasi saban divisi sacara mendetail, ngabahas ngeunaan pencapaian sarta hambatan-hambatan salila sapalih periode, sarta mikeun saran ngenaan hambatan nu kagaduh ti anggota pangurus sacara kaseluruhan atanapi ti Akang sarta Teteh Steering Committee (SC) sarta Tim Teknis. Kagiatan RTT oge dilaksanakeun dumasar urgensi di masa pandemi ayeuna patali jeung program-program damel PSM Unpad.

“Dina warsih ieu, arurang nganggap RTT minangka hiji perkawis anu  krusial margi kalawan kaayaan pandemi anu teu rengse wae, jadina arurang kudu neangan ide pamikiran kanggo  urang angger tiasa ngajalankeun kagiatan sarta pagawean anu biasana diayakeun sacara langsung nanging ayeuna kapaksa neangan cara alternatif lainna”, saur Muhammad Hilmy Mubarak salaku Wakil Pupuhu PSM Unpad Periode 2020.

Kagiatan RTT dimulai ku sambutan ti Akang sarta Teteh SC anu diwakilan ku Maharani Praphesti, saterasna dilanjut kalawan paparan progres program damel ti kadua belas divisi anu dibagi jadi tilu sesi, anu saterasna dilanjutkeun kalawan sesi taros walon dina saban sesinya.

“Dina masa pandemi ieu, kalintang seeur penyesuaian anu kedah dipigawe ku sakabeh pangurus Kabinet Kontributif. Menurut abdi, anggota pangurus atos usaha kanggo nyesuaikeun kaayaan ieu kalawan sae, saban satiap elemen atos usaha nembongkeun pagaweanna masing-masing kalawan alus”, ceuk Maharani Praphesti salaku salah sahiji Akang sarta Teteh SC.

Kolaborasi sarta inovasi dina kepengurusan Kabinet kontributif obah kaayaan indikator keberhasilan dina panyesuaian sistem kerja. “Menurut abdi, progresifitas divisi anu diwakilan ku manajer-manajer Kabinet Kontributif atos luyu kalawan ekspektasi, nanging saleresna aya sababaraha divisi anu peryogi abdi sarta Hilmy bingbing, ngemut aya oge parobahan sarta penyesuaian di era pandemi ieu”, saur Raihan Tsany Kurnia salaku Pupuhu PSM Unpad 2020.

Dina perkawis ieu tangtos diperlukeun na strategi nyongcolang dina ngalakukeun penyesuaian ka parobahan supados langkung siap dina waktos salajeungna. “Strategi kepengurusan ka hareup nyaeta ngalereskeun efektivitas komunikasi anu mending, tiasa ditingali tadi hahalang anu lumangsung di RTT lobana soal komunikasi. Nyatana, emang sesah kalintang ngawangun efektifitas komunikasi di kaayaan pandemi sepertos kieu”, ceuk Raihan.

“Ngajalin komunikasi anu sae antawis sadaya pihak mimiti ti Kang Arvin salaku palatih utami, Akang sarta Teteh SC, Akang sarta Teteh alumni sarta sadaya mahasiswa aktip, rerencangan-rerencangan kepanitiaan, sarta tinangtu rerencangan-rerencangan pangurus. Komunikasi jadi hal nu penting kanggo nyamakeun sarta ngawujudkeun hiji tujuan umum sarerea nyaeta kanggo ngagerakeun PSM Unpad kanggo leuwih hade deui”, teras Hilmy.

Penting pisan kanggo ngalakukeun analisa ngeunaan perkawis-perkawis anu barobah kaayaan kelemahan kepengurusan salila tujuh sasih ka tukang. Ngaliwatan RTT ieu dipihareup pangurus tiasa mikir kritis dina ngaeksekusi saban kagiatan kalawan efektif kanggo ngacapai esensi program kerja pangurus. Harapan nu sanes oge ditepikeun ku Maharani Praphesti salaku Steering Committee. “Satiap lengkah dina hirup urang eta proses pembelajaran, janten abdi jeung sadaya anggota PSM Unpad henteu kantos eureun ngalengkah, margi lamun urang eureun ngalengkah urang oge eureun diajar. Mugi-mugi anggota kepengurusan Kabinet Kontributif henteu kantos eureun diajar sarta narekahan anu nyongcolang babarengan kanggo PSM Unpad”, pungkas Maharani.

 

Penerjemah: Chika Trinita