ROAD TO SPECTA: Kameriahan Miéling Ulang Tahun PSM Unpad


Baca dalam Bahasa Indonesia

Also Read in English

Pinuh ku kabungah jeung kabagjaan. Kitu suasana perayaan ulang taun PSM Unpad dina poé Saptu, 30 Juli 2022. Teu karasa taun ieu PSM Unpad atos ngancik kana 44 taun. Perayaan HUT ka-44 anu judulna “Road to Specta” béda jeung taun-taun saméméhna lantaran dilaksanakeun sacara hibrid di Kampus Unpad Dipatiukur jeung platform Zoom Meeting. Sanaos pandémik Covid-19 parantos reda, protokol kaséhatan dina kagiatan ieu tetep dilaksanakeun, sapertos nganggo masker, ngumbah panangan, sareng henteu ngalakukeun kontak fisik. Perayaan taun ieu atos ditunggu-tunggu lantaran ahirna anggota PSM Unpad, boh mahasiswa boh alumni, bisa ngumpul jeung ngahijikeun énergi positip babarengan. Ku kituna, perayaan HUT PSM Unpad taun ieu dijadikeun ajang pikeun ngaisi tanaga anyar anggota PSM Unpad dina mangsa transisi.

Miéling HUT PSM Unpad ka-44 dimimitian ku ulin babarengan anu lumangsung di taman payun na Fakultas Hukum Unpad Dipatiukur. Pamilon dibagi jadi 4 dumasar kana sora, nyaéta Soprano (beureum), Alto (konéng), Tenor (héjo), jeung Bass (biru). Kaulinan kahiji anu dipigawé nyaéta meupeuskeun balon, dituluykeun ku kaulinan ngasupkeun paku kana botol jeung pamungkas anu paling diantos nyaéta kaulinan tebak gaya. Sadaya kaulinan dipinuhan ku seuri ti pamilon ogé surak pangrojong pikeun sorana masing-masing. Kaulinan meupeuskeun balon dimeunangkeun ku Bass, kaulinan ngasupkeun paku dina botol dimeunangkeun ku Tenor, jeung kaulinan tebak gaya dimeunangkeun ku sora Alto.

Sanggeus sési kaulinan kelompok réngsé, acara dituluykeun ku sambutan anu dilaksanakeun di tempat latihan PSM Unpad anu anyar. Rohang latihan dipapaésan meriah pisan, luyu jeung téma ultah PSM Unpad taun ieu. Saméméh lebet ka rohang, akang teteh sareng réréncangan diajak ngagantungkeun kertas nu eusina do’a jeung harapan dina tangkal harapan nu disadiakeun ku panitia. Sambutan dimimitian ti Wakil Ketua Dies Natalis PSM Unpad 2022, Muhammad Amrullah Ari Zindhi, diteraskeun ku pangaping ti Kabinét Progressi PSM Unpad, Birgitta Fortune Mumpuni, saterasna mintonkeun vidéo sambutan Kang Arvin Zeinullah salaku palatih utama PSM Unpad. Dina sambutana, Kang Arvin ngahaturkeun wilujeng tepang taun sareng seueur do’a kanggo PSM Unpad.

“Pesen sim kuring ka adik-adik anu masih keneh aktif, sangkan ngajalin silaturahmi anu sae tur ikhlas anu engkena bakal jadi kakuatan (mahasiswa aktif PSM Unpad) pikeun mekarkeun di PSM Unpad sarta engke tangtu pikeun kagiatan saterasna sanggeus anjeun Lulus. Ka akang teteh sadayana, batur saperjuangan, hatur nuhun kana pangersa akang teteh kana karakter-karakter adik-adik anu tangtos benten sareng jaman urang. Ku akang teteh anu teras ngadukung adik-adik, mudah-mudahan naon anu urang perjuangkeun sasarengan bakal ngahasilkeun hasil anu saé pikeun PSMUnpad anu langkung kuat ka hareupna, PSM Unpad anu ageung dirojong ku seueur pihak, silih pikanyaah, nyaah, ngajantenkeun PSM Unpad grup nu kudu dibanggakeun, jeung jadi Paduan Suara Mahasiswa nomer 1 di Indonésia. Wilujeng silaturahmi, mugia lancar tur bagja sadayana,” saur Kang Arvin dina vidéo sambutan.

Sanggeus kabéh biantara réngsé, acara anu jadi tradisi PSM Unpad dina miéling poé téh ahirna datang, nya éta pidéo pidangan masing-masing sora. Dina perayaan taun ieu, unggal sora kudu nyieun vidéo anu témana ‘iklan’. Sora Sopran, Alto, Tenor, sareng Bass nyiptakeun pidéo kalayan keunikan masing-masing anu janten ciri unggal sora. Acara satuluyna nya éta pidéo pidéo ucapan selamat ulang tahun anggota PSM Unpad ogé harepan jeung do’a pikeun PSM Unpad ka hareup. Runtuyan saterusna nya éta persiapan anggota PSM Unpad pikeun PSM Got Talent Unpad. Lantaran tacan aya nu meunang tina kaulinan saméméhna, ku kituna diayakeun kaulinan tambahan, nya éta PSM Unpad Got Talent. Kabéh sora nembongkeun kreativitas sarta bakat masing-masing. Sanajan dibéré waktu persiapan saeutik pisan, unggal sora junun ngahibur panongton. Pamustunganana, juara kaulinan dina perayaan 44 taun PSM Unpad taun ieu dimeunangkeun ku sora Tenor.

Puncak acara dina acara ultah ieu téh nya éta motong tumpeng ku Birgitta salaku pupuhu PSM Unpad jeung Kang Heri salaku wawakil alumni PSM Unpad. Saparantos motong tumpeng, sadaya anggota PSM Unpad nyanyi lagu Syukur muji sukur ka Gusti Nu Maha Suci kana sagala ni’mat sareng rahmat na anu parantos dipaparinkeun sahingga PSM Unpad tiasa teras salamet sareng bangkit sanajan dina kaayaan susah. Syukur ogé dipanjatkeun ka Anjeunna lantaran ahirna anggota PSM Unpad bisa ngumpul deui, babagi carita gumbira jeung kasedih, jeung bisa ngarasakeun kahaneutan saperti biasana.

 

Siti Marfuatun Salimah